Yayın İlkemiz - Türkiyem Tv - Türkiye'nin Özgür Sesi

Yayın İlkemiz

Kolluk olayları, yasal soruşturmalar, mahkemeler
Suç ve ceza, toplumu derinden etkiler, bireylerin hem adalet hem de merak duygusuna hitap eder. Bireysel ya da topluca, anlık ya da örgütlü bir suç işlenmesiyle başlayan, zanlıların yakalanması, soruşturulması ve yargılanması, suçlu bulunurlarsa cezalandırılması ile biten süreç, haberlerden dizilere, Türkiyem TV bütün çalışmalarında konu edilebilir. Suçun yayın değeri
• Bir suçun, sadece meydana gelmiş olması, şiddeti, şaşırtıcılığı, ürkütücülüğü yayınlarımıza konu edilmesi için yeterli gerekçe olamaz. Suç olayının yayınlarımızda yer alması için:
- Güvenlik uygulamaları ve önlemlerinde bir eksiklik, ya da bilinçli/bilinçsiz bir hata veya duyarsızlığa işaret etmesi;
- Alınması gereken bir güvenlik önlemi, ya da yapılması gereken bir yasal düzenlemeyle bağlantılı olması;
- Kamu düzeni ve güvenliği açısından süregiden ve açık bir tehdit oluşturması;
- Toplumsal bir duyarlılığa, farkındalığa hizmet ediyor olması;
gibi gerekçelerin de olup olmadığını değerlendirmeliyiz. Görsel ve İşitsel Basın YAYIN İLKELERİ
Karmaşık polisiye ve adli olaylar ve süreçlerle ilgili yayınlarımızda, • Her aşamada izleyicinin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanır;
• Bu olay ve süreçlerde yer alan farklı taraflardan birinin izleyiciyi yönlendirmesine izin verilmez;
• Suçlayan makamların üslubu kullanılmaz;
• Somut ve inandırıcı bilgi ve belge bulunmadıkça hiç kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.
- Soruşturma aşamasında zanlıların kimliliğin Türkiyem TV yayınlarında kullanılması için, bu kimliklerin başka medya kuruluşlarınca kullanılması ve aleniyet kazanmış olması, tek başına yeterli gerekçe olamaz.
• Zanlıların kimliği ancak, bilinmesinde açık kamu çıkarı olduğu durumlarda kullanılır. • Yargı sürecinde iddialar ile savunmalar adil ve dengeli biçimde yayımlanır.
• Çocuklarla ilgili suçlarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin kimliklerini açıklayacak ya da çapraz bağlantılarla tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapılmaz;
• Cinsel şiddet (taciz, tecavüz) olaylarında, mağdurun ve ailesinin kimliği ve itibarının korunmasına özen gösterilir;
• Zanlı ve sanıkların ailesi ve yakınları, olayla doğrudan ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez, rumuz ile de olsa isimleri verilemez